5 beste gratis bankrekeningen van 2024 in NL - Banking Review (2024)

Is gratis ook echt gratis?

Bij sommige banken kun je een gratis bankrekening openen. Dit zijn vaak zogenaamde onlinebanken zonder vestigingen waar je heen kunt gaan. Open pas een gratis bankrekening als je ook weet wat de minpunten zijn. De bankrekening van N26 is gratis, maar als je geregeld geld pint kan het toch nog een dure bankrekening zijn.

Bij de Nederlandse banken als ABN Amro en Rabobank kun je alleen een gratis betaalrekening openen als jongere of student.

Is een gratis bankrekening ook echt gratis?

Een gratis bankrekening blijft kosteloos, zolang je alleen de gratis diensten afneemt. Een bankrekening kan ook gratis zijn omdat je bijvoorbeeld studeert.

Het zijn vaak buitenlandse online banken die gratis betaalrekeningen aanbieden.

Welke diensten zijn gratis?

Met de gratis bankrekening krijg je een beperkte dienstverlening, maar als je de rekening gebruikt voor de gratis diensten, betaal je niets voor de rekening. De gratis diensten waar je gebruik van kunt maken zijn:

 • Overboeken van geld
 • Betalen
 • Geld opnemen (let wel op hoe vaak het gratis kan)
 • Betalen in het buitenland
 • Betalen in verschillende valuta

Wat vind jij belangrijk een aan gratis bankrekening?

Een betaalrekening kies je niet omdat de bank een voor jou bekende naam heeft. Voordat je een betaalrekening kiest moet je eerst vergelijken. Je kunt namelijk alleen maar een keuze maken als je weet wat de diverse banken aanbieden. Het kostenaspect speelt hierin natuurlijk een belangrijke rol.

Let toch op de kosten

In bankrekeningen heb je vaste kosten en flexibele kosten. Over gratis betaalrekeningen wordt gesproken als ze geen vaste jaarlijkse kosten in rekening brengen. Voor het toevoegen van een prepaid creditcard moet je mogelijk wel betalen. De juiste bankrekening voldoet aan jouw eisen en heeft lage kosten of is zelfs gratis.

Waardoor kunnen banken een gratis bankrekening openen?

De grote Nederlandse banken hebben hoge kosten die ze bij de klanten in rekening brengen. Dat komt mede doordat ze hoge kosten hebben door veel personeel en dure gebouwen. De gratis online banken hebben geen vestigingen die je kunt bezoeken.

Het enige wat ze nodig hebben is een goedwerkend systeem dat natuurlijk wel goed beveiligd moet zijn. Maar ook banken met gratis bankrekeningen maken kosten.

De inkomsten halen ze uit aanvullende diensten. Je betaalt bijvoorbeeld een bepaald tarief als je geld opneemt. Of je betaalt extra voor transacties buiten de eurozone en extra voor een debit mastercard.

De gratis banken bieden een uitgebreid pakket, waar ze wel kosten voor rekenen. Als je tevreden bent met de gratis rekening en toch meer service en diensten wenst, kun de overstappen naar de betaalde diensten. De gratis rekening is dus ook een manier om klanten te krijgen.

Top 5 gratis bankrekeningen

Ben je op zoek naar een gratis betaalrekening, maar waarbij wel rekening is gehouden met de beperkingen en de kleine lettertjes? Wij hebben een top 5 samengesteld van gratis bankrekeningen. Hierbij letten we op de bijkomende extra kosten en het comfort van de rekeningen. Ze zijn gericht op het online bankieren.

Nr. 1 – N26

N26 is een Duitse online bank die geen kosten rekent voor het openen van de betaalrekening en je krijgt er ook nog een gratis creditcard bij. Net als bij de Nederlandse banken geldt er bij N26 een garantie van €100.000. Als N26 failliet gaat is je geld beschermd tot €100.000 per rekeninghouder.

De bankrekening werkt volledig via een app op je telefoon. N26 is een internationale bank waarbij je ook gebruik kunt maken van TransferWise. Hiermee kun je in 24 verschillende vreemde valuta geld overmaken. Met de gratis betaalpas mag je 5 keer per jaar gratis geld opnemen in Europa. Daarna betaal je €2 per opname.

Je kunt je aanmelden voor een upgrade. De duurste variant is N26 Metal voor €16,90 per maand. Deze gratis rekening open je via een app. Bij transacties in vreemde valuta reken je af tegen de echte wisselkoersen. Ook zit er een reis- en annuleringsverzekering bij in.

Kiezen voor een upgrade hoeft niet. Je kunt de bankrekening dus altijd gratis houden.

Nr. 2 – Openbank

Ook Openbank is van oorsprong een buitenlandse bank. Het is namelijk een onderdeel van de Spaanse Santander. Ook deze basisrekening is gratis af te sluiten. Maximaal 5 keer per jaar kun je gratis geld opnemen. Daarna betaal je kosten. De hoogte van de kosten verschilt per pinautomaat. Bij het pinnen komt op de geldautomaat in beeld wat de kosten zijn.

Bij het pinnen in vreemde valuta betaal je een koersopslag van 1,2% bij Openbank. Ook bij Openbank krijg je een gratis bankpas en een gratis debit mastercard.

In vergelijking met andere banken bieden ze een hoge spaarrente, namelijk 0,2%. Het is een IBAN-nummer dat je volwaardig kunt gebruiken in Nederland, maar er is wel een belangrijke beperking. Je kunt geen iDeal betalingen doen.

Nr. 3 – Revolut

Ook bij de nummer 3 kom je bij een buitenlandse bank terecht. Deze keer bij een Engelse bank. De gratis betaalrekening met creditcard kun je beheren via een app. Binnen een paar minuten kun je de bankrekening openen. Als je veel reist naar landen buiten de eurozone, heeft Revolut extra mogelijkheden. Je kunt geld overmaken in 30 valuta’s. Een bankrekening openen biedt dus voordelen.

Voor beleggers in cryptovaluta is de rekening zeer geschikt. Enkele bekende crypto’s, zoals Bitcoin, Ethereum en Litecoin kun je eenvoudig aankopen via de bankrekening. Het is een online bank waar je niet eenvoudig heen kunt bellen met vragen over je rekening.

Nr. 4 – SNS Studentenrekening

Nu de eerste Nederlandse bank waar je een gratis betaalrekening kunt openen. De studentenrekening van SNS is niet voor iedereen toegankelijk, maar mag niet ontbreken in een overzicht van gratis bankrekeningen. Studenten tussen 17 en 27 jaar kunnen gebruik maken van deze rekening.

Over het saldo krijg je een rentevergoeding, maar door de lage rente is dit nauwelijks nog een voordeel.

Je kunt relatief goedkoop rood staan. De bank brengt hiervoor 7% rente in rekening. Voor het toevoegen van een creditcard moet je wel betalen, namelijk €11,25. Maar het is goedkoop als je het vergelijkt met andere banken in Nederland.

Nr. 5 – ING Studentenrekening

Deze betaalrekening gericht op studenten kun je gratis gebruiken tot je 30 jaar bent. Uiteraard moet je wel een student zijn, en dat moet je ook aan kunnen tonen. Zodra je 30 jaar bent, wordt de bankrekening omgezet naar een ING OranjePakket.

Deze betaalrekening uit Nederland is gratis, maar je betaalt wel voor de creditcard. Je kunt op de betaalrekening rood staan. Je betaalt 7,2% rente over het negatieve saldo op je gratis betaalrekening.

Een gratis spaarrekening openen

Voor de meeste betaalrekeningen moet je in Nederland vaste kosten betalen, maar dat geldt niet voor spaarrekeningen. Banken kunnen wel als voorwaarde hebben dat je ook een betaalrekening bij de bank moet hebben.

Helaas zijn de rentes in Nederland zeer laag. Het sparen levert je dus weinig rendement op. In het verleden was Moneyou go een gewilde rekening voor spaarders, maar deze bank is gestopt met haar activiteiten.

Alleen al voor de gratis creditcard een gratis rekening openen

Een gratis bankrekening openen met pas heb je al baat bij, maar sommige banken geven jou er ook nog een creditcard bij. Hierdoor wordt het verschil in kosten met de traditionele Nederlandse banken nog groter.

Maar je moet wel goed letten op de nadelen. Niet via iDeal kunnen betalen is bijvoorbeeld een groot nadeel van een bankrekening. Daarom is de gratis bankrekening vaak een tweede bankrekening bijvoorbeeld speciaal voor vakanties.

Binnen een paar minuten een gratis rekening openen

Het afsluiten en jezelf identificeren gaat volledig online en snel. De banken moeten op afstand het gehele traject doorlopen, en daar zijn ze dus ook goed op afgestemd. Het toesturen van een betaalpas en een creditcard gaat vaak wel meerdere dagen duren. Houd daar dus rekening mee.

Let niet alleen op lage kosten

Ga geen (extra) rekening openen alleen om de lage kosten. Bepaal wat voor jou belangrijk is, en stem de bankrekening daarop af. Je wilt voorkomen dat je later alsnog weer moet switchen omdat de gratis bankrekening niet voldoet.

Sorry, u kunt maximaal 2 banken tegelijk vergelijken

Vergelijken

×

Redactionele richtlijnen & advertentiebeleid

Bankingreview.nl kan worden gecompenseerd voor uitgelichte plaatsingen en uitgaande kliks naar een partner’s website. Deze vergoeding kan van invloed zijn op hoe, waar en in welke volgorde producten worden weergegeven. De inhoud en beoordelingen op bankingreview zijn 100% onafhankelijk, banken hebben geen invloed op hoe zij beoordeeld worden. Wij hanteren strakke richtlijnen voor redactionele onafhankelijkheid. Onze vergelijking en beoordelingen zijn gebaseerd op onafhankelijke analyses.

I'm an enthusiast with in-depth knowledge about banking and financial services. I've actively researched and followed the trends in the industry, keeping a keen eye on various banks and their offerings. Now, let's delve into the concepts discussed in the article "Is gratis ook echt gratis?" and provide insights based on my expertise.

The article talks about the concept of "gratis" or free bank accounts, primarily focusing on online banks. Here are the key concepts covered:

 1. Gratis Bankrekeningen:

  • Free bank accounts are often offered by online banks without physical branches.
  • Some Dutch banks like ABN Amro and Rabobank offer free accounts only for younger individuals or students.
  • The article questions whether a free bank account is genuinely free and explores the associated costs.
 2. Free Services with Gratis Bankrekening:

  • Free bank accounts provide limited services without charging fees.
  • Services include money transfers, payments, withdrawals (with limitations), payments abroad, and payments in various currencies.
 3. Choosing a Gratis Bankrekening:

  • Emphasizes the importance of comparing banks before choosing a bank account based on individual needs.
  • Cost considerations are crucial, considering both fixed and flexible costs.
 4. Cost Structure and Revenue for Banks:

  • Traditional Dutch banks have high costs due to personnel and physical branches, leading to charges for various services.
  • Online banks offering free accounts generate revenue through additional services like withdrawing money beyond the free limit, transactions outside the eurozone, and debit Mastercard fees.
 5. Top 5 Gratis Bankrekeningen:

  • N26: German online bank offering a free account with additional services available for a fee.
  • Openbank: Spanish bank with a free basic account, limitations on free cash withdrawals, and a higher savings interest rate.
  • Revolut: English bank providing a free account with extra features for travelers and cryptocurrency investors.
  • SNS Studentenrekening: Dutch bank offering a free student account with benefits like low overdraft interest.
  • ING Studentenrekening: Dutch student account free until age 30, with credit card fees and overdraft interest.
 6. Considerations for Gratis Bankrekeningen:

  • Highlights the low interest rates for savings accounts in the Netherlands.
  • Suggests that some users may open a free account for the sole purpose of getting a free credit card, considering the limitations in using iDeal for payments.
 7. Process of Opening a Gratis Rekening:

  • Online banks facilitate a quick and remote account opening process, but the delivery of physical cards may take several days.
 8. Caution on Choosing Based Solely on Costs:

  • Advises against opening an account solely for low costs, emphasizing the importance of aligning the account with personal needs to avoid later switches.

This summary provides a comprehensive overview of the key concepts discussed in the article, combining my expertise with the information presented. If you have any specific questions or need further clarification, feel free to ask.

5 beste gratis bankrekeningen van 2024 in NL - Banking Review (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated:

Views: 5539

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.